Νεφελαι Iδʹ

Ἀέναοι Νεφέλαι ἀρθῶμεν φανεραὶ δροσερὰν φύσιν εὐάγητον, πατρὸς ἀπ’ Ὠκεανοῦ βαρυαχέος ὑψηλῶν ὀρέων κορυφὰς ἐπὶ δενδροκόμους, ἵνα τηλεφανεῖς σκοπιὰς ἀφορώμεθα, καρπούς τ’ ἀρδομέναν ἱερὰν χθόνα, καὶ ποταμῶν ζαθέων κελαδήματα, καὶ πόντον κελάδοντα βαρύβρομον· ὄμμα γὰρ αἰθέρος ἀκάματον σελαγεῖται μαρμαρέαις ἐν αὐγαῖς. Ἀλλ’ ἀποσεισάμεναι νέφος ὄμβριον ἀθανάτας ἰδέας ἐπιδώμεθα τηλεσκόπῳ ὄμματι γαῖαν.
Nuées éternelles, élevons-nous, en rosée transparente et légère, du sein de notre père Océan aux bruissements profonds, jusqu'aux sommets des monts couronnés de forêts, afin de découvrir les horizons lointains, les fruits qui ornent la Terre sacrée, le cours sonore des fleuves divins, et la Mer aux mugissements sourds; car l'œil de l'Ether brille sans relâche de rayons éclatants. Mais dissipons le voile pluvieux qui cache nos figures immortelles, et embrassons le monde de notre regard illimité.

Capture

Vevey, 6.10.2015
Sony ILCE-7, Sony SAL 4.5-5.6/70-300G-SSM-II ; gauche et droite : 300 mm, f 5.6, 1/400, iso 100 ; centre : 250 mm, f 5.6, 1/400, iso 100


Edition

Triptyque .arw > .psd, 3417 x 17090 px, images, chacune, 3417 x 5127 px, 4.05.2018


Epreuves

Canon Pixma pro-10
5, Canon photo pro platinum, 24 x 48 cm, images, chacune, 8.8 x 13.2 cm, 17.09.2018


Texte et liens

Vevey, 8.02.2022