Νεφελαι Iβʹ

Ὦ δέσποτ᾿ ἄναξ, ἀμέτρητ᾿ Ἀήρ, ὃς ἔχεις τὴν γῆν μετέωρον, λαμπρός τ’ Αἰθὴρ σεμναί τε θεαὶ Νεφέλαι βροντησικέραυνοι, ἄρθητε, φάνητ᾿, ὦ δέσποι αι, τῷ φροντιστῇ μετέωροι.
Souverain maître, Air immense, qui enveloppe la terre de toutes parts, Ether brillant, et vous, Nuées, vénérables déesses, mères du tonnerre et de la foudre, levez-vous, ô souveraines, apparaissez au penseur dans les régions supérieures !

Capture

Vevey, 6.10.2015
Sony ILCE-7, Sony SAL 4.5-5.6/70-300G-SSM-II, 200 mm, f 5.6, 1/400, iso 100


Edition

Triptyque .arw > .psd, 3705 x 18523 px, images, chacune, 3705 x 5557 px, 24.04.2018


Epreuves

Canon Pixma pro-10
5, Canon photo pro platinum, 24 x 48 cm, images, chacune, 8.8 x 13.2 cm, 17.09.2018


Texte et liens

Vevey, 8.02.2022